top of page

Dịch vụ đào tạo 

Chương trình Tiếng Anh dành cho Doanh Nghiệp

 

Chương trình tiếng Anh thương mại chuyên nghiệp được thiết kế theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp. Ngoài việc trang bị cho người học kiến thức tiếng Anh chuyên ngành, chương trình còn huấn luyện kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh bằng tiếng Anh. Hiện tại TalentLink có 2 chương trình như sau:

 

Chương trình do TalentLink thiết kếNgoài chương trình đào tạo Chứng chỉ Kinh doanh Quốc tế CBP, IBTA (Hoa Kỳ) và các khóa học thiết kế dành riêng cho nhu cầu đào tạo của các Doanh nghiệp, trung tâm TalentLink còn cung cấp hệ thống các khóa học khác dành cho cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm của từng cá nhân bottom of page