top of page

Các khóa học do TalentLink thiết kế

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Th 7 & Ch nhật)

Học phí: Vui lòng LH trung tâm

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 21 buổi (tối 2-4-6)

Chi phí: 6,500,000 VND

Kỹ năng đánh giá thành tích nhân viên

Khai giảng: vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ ( Thứ 7 & chủ nhật)

Chi phí: vui lòng LH trung tâm

Khai giảng: 10.01.2015

Thời lượng: 8 giờ

Chi phí: 2,000,000 VND

Chuyển giá

Khai giảng: vui lòng LH trung tâmThời lượng: 16 giờ

Chi phí: 4,000,000 VND

Tài chính cho nhá quản trị không chuyên

Khai giảng: vui lòng LH trung tâmThời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: 3,600,000 VND

Quản lý ngân sách & dòng tiền

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: 4,200,000 VND

Please reload

Kỹ năng viết báo cáo chuyên nghiệp

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: Vui lòng LH trung tâm

Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: Vui lòng LH trung tâm

Khai giảng: 09 & 10 /05/2015

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7& chủ nhật)

Chi phí: 4,200,000 VND

Khai giảng: : vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ

Chi phí: 

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: Vui lòng LH trung tâm

STRESS & Thoát khỏi STRESS

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: Vui lòng LH trung tâm

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: Vui lòng LH trung tâm

Please reload

Khai giảng: 5 ,6 & 13/06/2015

Thời lượng: 24 giờ ( Thứ 7 & CN)

Chi phí: 6,000,000 VND

Quản lý bán hàng

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 24 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Chi phí: 5,500,000 VND

Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ ( Thứ 7 & Chủ nhật)

Chi phí: 4,000,000 VND

Quản trị sự thay đổi

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: Vui lòng LH trung tâm

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâmThời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: Vui lòng LH trung tâm

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: Vui lòng LH trung tâm

Kỹ năng lập kế hoạch & tổ chức công việc

Khai giảng: Vui lòng LH trung tâm

Thời lượng: 16 giờ (Thứ 7 & Chủ nhật)

Học Phí: Vui lòng LH trung tâm

Please reload

bottom of page