top of page

Quản Lý Ngân Sách Và Dòng Tiền

Mùa ngân sách luôn làm bạn căng thẳng. Bạn là người chịu trách nhiệm cuối cùng, tổng hợp sốliệu dự báo của các phòng ban để lên một ngân sách hoàn chỉnh.Các bộ phận khác luôn bận bịu với công việc của họ. Họ đưa thông tin cho bạn vào phút cuối …tuy nhiên số liệu lại không rõ ràng, không đầy đủ chi tiết hoặc không phân loại đúng tiêu chí …bạn mất nhiều thời gian để xác minh số liệu, đánh giá tính hợp lý … và yêu cầu các phòng banđiều chỉnh khi có sự bất hợp lý, ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng luôn là điều căng thẳng nhất!Bạn cần biểu mẫu rõ ràng, phù hợp với hoạt động của từng phòng ban, với các tiêu chí dự đoántương ứng với hoạt động của mỗi bộ phận.Phối hợp tốt với các bộ phận khác cũng sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt hoạt động của các bộ phậnkhác, kiểm soát ngân sách và báo cáo phân tích tình hình thực hiện ngân sách.Một vấn đề đau đầu nữa mà bạn phải hàng ngày xử lý đó là cân đối thu chi, đảm bảo khả năngthanh toán, giảm thiểu chi phí lãi vay và nguồn tài chính cho đầu tư dài hạn. Hãy lên kế hoạchdòng tiền của công ty bạn, dự đoán các khoản thu chi, và linh hoạt áp dụng các biện pháp tối ưudòng tiền. Bạn sẽ tránh được việc bị động tìm nguồn thanh toán khi đến hạn

 

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Hiểu ngân sách là gì và vai trò của ngân sách trong hoạch định và quản lý kết quả hoạt

  • động

  • Thực hành phương pháp xây dựng ngân sách và các biểu mẫu sử dụng lập ngân sách

  • Phân tích, theo dõi biến động ngân sách và báo cáo biến động

  • Các biện pháp xử lý khi phát sinh chi phí ngoài/cao hơn ngân sách

  • Quy trình phối hợp với các bộ phận khác trong lập và quản lý ngân sách

  • Tiền và vai trò của quản lý dòng tiền của bộ phận tài chính và các bộ phận khác.

  • Thực hành dự báo dòng tiền và các phương pháp quản lý dòng tiền

  • Quy trình phối hợp với ban giám đốc và các phòng ban khác trong áp dụng các phương

  • pháp quản lý dòng tiềnĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chuyên viên, trưởng phòng kế toán tài chính

 

 

Nội dung khoá học

 

Chuyên đề 1: Tổng quan về ngân sách và quy trình lập ngân sách

Chuyên đề 2: Thực hành lập ngân sách

Chuyên đề 3: Quản lý ngân sách

Chuyên đề 4: Hoạch định và quản lý dòng tiền

Chuyên đề 5: Thực hành hoạch định dòng tiền và các biện pháp quản lý dòng tiền

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ​

Ms. Thảo

Trung tâm Đào tạo TalentLink

Văn phòng R1-0710, THE EVERICH, 968 đường 3/2, P.15, Q.11

Tel: 2225 0730 (Ext:104)

Email: thao.nguyen@talentlink.com.vn

bottom of page