top of page
Dịch vụ Đào tạo​​

 

Trung tâm TalentLink cung cấp các dịch vụ đào tạo dành cho cá nhân và doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và thực tiễn. 

 

Chương trình Tiếng Anh Thương Mại dành cho Doanh Nghiệp

 

Chương trình đào tạo do TalentLink thiết kế

Dịch vụ nhân sự

 

Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu, nhiều  doanh nghiệp đã đạt được những thành công nhất định nhờ vào cơ cấu tổ chức tinh gọn, giúp tập trung nguồn nhân lực cho những ngành kinh doanh cốt lõi, mà vẫn đảm bảo chất lượng của dịch vụ/sản phẩm. TalentLink đưa ra các giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp khai thác tiềm năng của lực lượng lao động có trình độ tay nghề chuyên môn một cách có hiệu quả nhất, như:

  • Dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao

  • Dịch vụ trả lương

  • Dịch vụ hợp thức hoá lao động, cho thuê ngoài lao động

  • Dịch vụ tư vấn nhân sự

Hệ thống thi trực tuyến​​

 

Talentlink đồng thời là trung tâm khảo thí được uỷ quyền của tổ chức Pearson Vue, tổ chức thi trực tuyến các chứng chỉ quốc tế.

HỘI THẢO & TIN TỨC
TALENLINK TỔ CHỨC BÀN TRÒN THẢO LUẬN
" ỨNG DỤNG TÂM LÝ TRONG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY" 

TalentLink thân mời anh /chị đăng ký tham gia Bàn Tròn Thảo Luận "Úng Dụng Tâm Lý Trong Đào Tạo Và Phát Triển Nhân Lực Của Công Ty"  diễn ra vào Thứ 7 ngày 16/12/2017.

 

Liên hệ đăng ký: 

 

bottom of page