top of page

Tại Việt Nam, Talentlink là đại diện cao nhất được chứng nhận đào tạo và khảo thí chương trình CBP (Certified Business Professional) và chương trình kế toán viên công chứng CPA Úc (Certified Practising Accountant- Australia)

 

TalentLink tổ chức thi trực tuyến lấy chứng chỉ của chương trình quốc tế CBP thông qua hệ thống thi Prometric - CBP examination và chương trình CPA thông qua phần mềm thi trực tiếp của tổ chức Pearson Vue. Dưới đây là danh sách các môn thi mà TalentLink được Pearson Vue ủy quyền tổ chức thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh của phòng thi

 

 

 

bottom of page