top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học " Phát triển phong cách làm việc chuyên nghiệp của nhân viên Teacher Care" cho khoảng 30 học viên cho 2 đợt diễn ra vào ngày 13 & 14.08.2013 và 20 & 21.08.2013 

Trung Tâm Anh Văn Hội Việt Mỹ

bottom of page