top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng giao tiếp và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp" cho gần 150 nhân viên Anh Văn Hội Việt Mỹ

Khóa học được diễn ra vào các ngày: 28/07-29/07; 01/08-02/08& 24/08-25/08/2012

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học: 

 

 

 

Hội Anh Văn Việt Mỹ

bottom of page