top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Kỹ năng chăm sóc khách hàng nội bộ hiệu quả "

 

Thời gian đào tạo:

22/07/2017

 

 

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Dữ Liệu CNTT Vi Na

bottom of page