top of page

Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Hospitality Services Standards &

Basic Table Manner"

 

Thời gian đào tạo:

09/10/2016

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

bottom of page