top of page

Trung tâm đã tổ chức rất thành công khóa học “Kỹ năng phỏng vấn và Tuyển chọn ứng viên” cho 20 nhân viên của Công ty Cổ phần Việt Thắng

Khóa học được tổ chức ngày 21/5/2011 vừa qua.

 Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

 

Công ty Cổ phần Việt Thắng

bottom of page