top of page

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - Vinamilk

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Developing Customer Services Skills for Logistic Team"

 

Thời gian đào tạo:

26/12/2016

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

bottom of page