TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng quản lý nhóm "

 

Thời gian đào tạo:

24 & 25/07/2015

 

Hệ thống trường dân lập Quốc Tế Việt Úc

11224215_890580761010472_3832545100583299577_n.jpg
11224215_890580761010472_3832545100583299577_n.jpg

1/7