press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Hiệu Quả "cho hơn 20 nhân viên 

Khóa học được diễn ra trong ngày 28 & 29.06.2013 vừa qua:

 

 

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc