top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học " Kỹ năng giải quyết vấn đề & đưa ra quyết định" cho khoảng 30 học viên diễn ra vào ngày 23 & 24.08.2013

Hệ Thống Trường Dân Lập Việt Úc

bottom of page