top of page

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

KHÓA HỌC " CHUẨN HÓA HÌNH ẢNH NHÂN VIÊN BẢO VỆ

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Chuẩn Hóa Hình Ảnh

Nhân Viên Bảo Vệ"

 

Thời gian đào tạo:

15/03/2014

22/03/2014

29/03/2014

Nhận Xét

Đặng Phú Vinh

  • Thấy giáo diễn đạt rất nhiệt tình

  • Hài lòng về khóa học

  • Kỹ năng diễn đạt của giảng viên rất tốt

 

Trần Văn Chiếm

  • Khả năng diễn đạt tốt

  • Nội dung thiết thực và hữu dụng

  • Trả lời câu hỏi một cách hiệu quả

 

Nguyễn Vũ Kha

  • Cách giao tiếp với khách hàng tốt

  • Sự nhiệt tình của giảng viên

  • Trao đổi những kiến thức bổ ích

 

 

Vũ Quốc Thắng

Học được nhiều điều hay ý tốt

Nâng cao ý thức cho công việc sắp tới

 

 

Nguyễn Văn Thanh Hậu

Bài học dễ hiểu

Giảng viên rất ân cần

Tiết học rất bổ ích

 

Vũ Hồng Khanh

Giáo viên nhiệt tìnhGiảng bài dễ hiểu

Nhiều nội dung thực hành

Đề xuất: Mong muốn những khóa học sau có nhiều nội dung thực hành hơn

 

 

Nguyễn Xuân Trực

Tác phong điều lệnh đối với bảo vệ

Giao tiếp tự tin chủ động hơn

Luôn tươi cười niềm nở để thành công

 

Nguyễn Văn Thuyết

Bài học Thú vị và hấp dẫn

Khả năng diễn đạt của giảng viên dễ hiểu thiết thực hữu dụng

Nâng cao kiến thức

Đề xuất : Mong muốn có buổi học nâng cao trình độ hơn nữa

 

 

bottom of page