press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/22

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Kỹ năng bán hàng & bán chéo sản phẩm" cho 30 nhân viên Ngân hàng Habubank của các chi nhánh tại miền Nam

Khóa học được diễn ra vào ngày: 6 & 7/11/2010

 

Ngân Hàng Habubank