TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Kỹ năng giám sát hiệu quả "

 

Thời gian đào tạo:

24/06/2017 & 01/07/2017

 

 

Công Ty Cổ Phần TKMB

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/18