press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Kỹ năng Bán hàng" cho nhân viên Công ty Mía Đường Thành Thành Công

Khóa học được diễn ra vào ngày: 15 và 16/11/2008

 

Công ty Mía Đường Thành Thành Công