top of page

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Diệp Minh Nghị, khóa học đã được đánh giá cao của những người tham dự về phương pháp giảng dạy sinh động, không khí lớp học vui vẻ, nhiều tình huống thực tế được đưa vào thảo luận,… 

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học: 

 

Công ty Cổ phần Tara

bottom of page