top of page

Smart Convergence Joint Stock Company

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Quản lý bán hàng qua

đại lý"

 

Thời gian đào tạo:

01/04/2014

 

KHÓA HỌC " QUẢN LÝ BÁN HÀNG QUA ĐẠI LÝ"
Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

Phạm Võ Trường

 • Cần có cách nhìn tích cực trong công việc và cuộc sống

 • Hiểu rõ hơn về cách lập kế hoạch bán hàng

 • Xây dựng các mối quan hệ sao cho hiệu quả đối với đại lý và người bán hàng của đại lý

 

Lê Văn Giáp

 • Thái độ tích cực

 • Hoạch định lại kiến thức

 

Trần Thanh Triết

 • Giáo viên dạy tốt

 • Kiến thức phù hợp

 • Buổi học hấp dẫn

 

 

Cao Đức Nguyên

 • Thầy giáo truyền tải tốt

 • Nội dung thiết thực

 • Cố gắng thay đổi bản thân

 

Võ Thành Sơn

 • Cách nói của thầy

 • Nội dung bài giảng

 • Không khí phòng học

 

Lê Duy Hạnh

 • Tìm thấy điểm mình còn khiếm khuyết

 • Xác định được các bước lập kế hoạch và triển khai kế hoạch

 • Học thêm được kỹ năng trình bày từ giảng viên

 

Nguyễn Thành Công

 • Tạo thêm tự tin 

 • Biết hoạch định kế hoạch để thực hiện tốt

 • Biết cách để giữ được khách hàng

 

Lê Minh Hải

 • Rút ra nhiều kinh nghiệm trong công việc

 • Rất thú vị

 • Tự tin hơn

 

Nguyễn Văn Vĩnh

 • Thái độ tích cực trong công việc

 • Hoạch định target

 • Chủ động trong quan hệ

 

bottom of page