top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Chuyên Nghiệp"cho hơn 30 nhân viên Công Ty Schenker Việt Nam

Khóa học được diễn ra trong ngày 6, 7, 8 &9.03.2013 vừa qua:

 

 

Công ty Schenker

bottom of page