top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh " cho gần 30 nhân viên Công ty Schenker

Khóa học được diễn ra vào ngày: 25,26/05/2012

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học: 

 

Công ty SCHENKER

bottom of page