top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp" cho gần 30 nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - SCB

Khóa học được diễn ra vào ngày: 18 và 19/03/2010

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn

bottom of page