top of page

Công ty TNHH Santen Pharmaceutical

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng bán dược phẩm cơ bản"

 

Thời gian đào tạo:

13 & 14 /03/2015

 

bottom of page