top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Kỹ năng Quản lý và huấn luyện nhân viên trong Dịch vụ chăm sóc khách hàng" cho Công ty Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn (Saigon Ground Services) thuộc Tổng công ty Hàng Không Việt Nam.

Khóa học được diễn ra vào các ngày: 14, 15 và 21, 22/11/2009

 

Saigon Ground Service

bottom of page