top of page

RMIT UNIVERSITY 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Educational Consultancy Skills "

 

Thời gian đào tạo:

                     25 & 26 / 09 /2017                       

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

1/Nguyễn Xuân Thanh

 

Cần thêm các khóa học khác

 

2/Trương Thị Hồng Vân

 

Quản lý mục tiêu

 

Lập kế hoạch hành động

 

Tạo động lực

 

3/Lại Thu Phương

 

Biết và hiểu thêm về vai trò của một nhân viên đối với đồng nghiệp và công ty

 

Biết thiết lập mục tiêu cho bản thân mình

 

Tự tin trong việc chia sẻ với mọi người

 

4/Nguyễn Hữu Hà

 

Cần có nhiều thời gian tranh luận và chia sẻ sâu hơn.

 

Có thời gian học và giải trí ở 1 địa danh nổi tiếng

 

Khóa học bổ ích thiết thực, học hỏi được nhiều điều trong việc quản lý

 

5/Lê Vĩnh Phúc 

 

Kỹ năng quản lý công việc tốt hơn

 

Lập mục tiêu, triển khai, đánh giá

 

6/Tạ Hữu Duy

 

Kế hoạch thực hiện mục tiêu

 

 

 

7/. . . . .

 

Trình bày slides sinh động hơn

 

Vai trò của người quản lý

 

Yếu tố xác định chất lượng nguồn lực

 

Action plan

 

8/Nguyễn Ngọc Hiếu

 

Mong đợi sau khóa học này Kỹ năng ứng xử trong công ty

 

Kế hoạch hành động

 

9/Phạm Quốc Pháp

 

Nâng cao hiệu quả công việc

 

Giao tiếp tốt hơn

 

Tầm nhìn rộng hơn

 

10/Đặng Hoàng Sáng

 

Tạo động lực làm việc cho bản thân và đồng nghiệp, cấp trên

 

Đặt mục tiêu công việc hợp lý, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể

 

Quản lý bản thân, nâng cao ký năng thuyết trình

 

11/Phạm Văn Phú

 

Nên đưa những ví dụ cụ thể sát với từng đối tượng học viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/Nguyễn Văn Hoàng

 

Chương trình và bài giảng hay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/Nguyễn Hữu Danh

Cần có bố cục rõ ràng

Biểu hiện và ngôn ngữ cơ thể nên nhiều hơn

 

13/Văn Công Vững                       

Giảng viên rất nhiệt huyết, chuyên môn sâu

 

14/Nguyễn Thị Hồng Anh

Thảo luận nhóm

Tranh luận giữa học viên và thầy

Tính chất chi tiết bài học

 

15/Nguyễn Văn Chiến

Nội dung chương trình hay

Giảng viên truyền đạt thực tế và hiệu quả

 

16/Lê Đức Huấn

Áp dụng và công việc

Giao tiếp

Suy nghĩ về đồng nghiệp khi làm việc

Thông cảm với sự khác biệt của mọi người

 

17/Nguyễn Hải Đăng

Bám sát phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp

Cần thêm các khóa học khác

Kỹ năng quản lý

Tạo động lực

 

bottom of page