top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng truyết trình hiệu quả" cho gần 25 nhân viên Công Ty PVTRANS

Khóa học được diễn ra vào ngày 01 &02/12/2012

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

 

 

Công ty PVTRANS

bottom of page