top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Quản lý và kiểm soát sự căng thẳng" cho hơn 30 nhân viên Công Ty PVGASD

Khóa học được diễn ra vào ngày trong Tháng 12/2012 vừa qua:

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học: 

 

 

Công ty PV GAS D

bottom of page