press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp" cho gần 25 nhân viên Công Ty CP Khí Thấp Áp Việt Nam-PVGASD

Khóa học được diễn ra vào ngày 25 &26/10/2012

 

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

 

Công ty PV GAS D