top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp" cho gần 25 nhân viên Công Ty CP Khí Thấp Áp Việt Nam-PVGASD

Khóa học được diễn ra vào ngày 25 &26/10/2012

 

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

 

Công ty PV GAS D

bottom of page