top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Kỹ năng giao tiep  & tu dong vien cho gần 45 nhân viên Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

Khóa học được diễn ra vào ngày: 23, 24/07 & 01/08/2001 tại Vũng Tàu.

 

Công ty POSCO E&C Việt Nam

bottom of page