top of page

POSCO E&C VN

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Create Break Through Success "

 

Thời gian đào tạo:

 03 & 04/02/2017

                                   

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

1/ Võ Thúy Đoan

Thay đổi suy nghĩ và hành động để tạo ra những thành quả khác biệt

Lòng tự tôn

Lập kế hoạch cụ thể để triển khai những mục tiêu đã đề ra

2/Trần Thanh Tú 

Học được cách suy nghĩ tích cực, giúp ích cho công việc và cuộc sống

Đánh giá đúng năng lực bản thân để set up mục tiêu

Giúp bản thân giữ vững mục tiêu đề ra(vision board)

3/Nguyễn Thị Phương Quế

Áp dụng công thức E + R = O để đạt kết quả công việc tốt hơn

Xác định mục tiêu cụ thể rõ ràng cần đạt được

Xây dựng lòng tự tôn và thể hiện sự biết ơn người đã giúp đỡ mình bằng cách hành động và lời nói

4/ Võ Thị Hằng

Tiêu cực - > Tích cực, tạo ra một nguồn năng lượng chiêu cảm những người hay vật có nguồn năng lượng tích cực tương đương

Có một lối sông tích cực

Biết yêu thương và cảm ơn đối với những người xung quanh, chia sẻ là cho đi không cần nhận lại

5/ Phạm Thanh Dũng

Nhớ 5A

Luôn luôn xây dựng lòng tự tôn

Biết ơn mọi người

6/ Ngô Thị Thanh Hoa

Công thức E+R=O

Xây dựng lòng tự tôn ( 5A )

Nguyên lý 80/20

7/Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Thiết lập mục tiêu, mục đích trong công việc

Nhận thức giá trị bản thân

Xây dựng lòng tự tôn

 

8/Nguyễn Luân

Chịu trách nhiệm những gì bản thân mình đã và đang làm

Lập chi tiết kế hoạch cho công việc của mình đối với từng dự án

Biết ơn những người đã giúp đỡ mình

9/ Lê Thị Mỹ Phương

Công thức E+R=O/ 90% cách ứng xử sẽ quyết định thành công cho 10% những điều bất lợi của cuộc sống mà bạn gặp phải

Vision board

5A và 3-3-3 

10/ Vũ Quốc Bình

Thay đổi hành động để có được kết quả tốt nhất

Suy nghĩ tích cực hơn về các sự viec xảy ra

Xác định mục tiêu rõ ràng hơn và phấn đấu để đạt được

 

11/ Nguyễn Thái Hải 

E+R=O

Lập kế hoạch cho mục tiêu

Thay đổi suy nghĩ thành tích cực

 

12/ Nguyễn Đăng Quân

Nâng cao trách nhiệm bản thân

Xác định được mục đích, mục tiêu rõ ràng đưa ra kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó

Lòng tự tôn

 

13/ Lê Hồng Hân

Thực hành việc lập mục tiêu- và từng bước rèn luyện bản thân

những kỹ năng đã học được

Tự tin ở bản thân hơn

 

14/ Trương Anh Thảo 

E+R=O

Thiết lập mục tiêu & Lên kế hoạch thực hiện cho công việc của bản thân

Nâng cao chất lượng training của phòng đào tạo dành cho nhân viên liên quan đến việc xác định mục tiêu

 

15/ Hoàng Văn Kiên

Lòng tự tôn

Mục đích và mục tiêu

Tập trung vào 1 việc nào đó

 

16/ Nguyễn Tất Thắng

Các công thức: E+R=O, 3-3-3, 80/20, 5A, 10 yếu tố thành công

Xây dựng tư duy tích cực, môi trường tích cực, mục đích

Lập mục tiêu

17/ Trương Thanh Nghiêm

Công thức E+R=O

Kỹ năng lắng nghe

Xây dựng lòng tự tôn và thiết lập mục tiêu để hành động

 

18/Lê Hiệp

Công thức E+R=O

Mô hình 5A

Smart Goal

 

19/ Huỳnh Thanh Điệp

Qui tắc 80/20

Xây dựng lòng tự tôn

Luôn suy nghĩ tích cực

 

20/ Đinh Tấn Yên

Rèn luyện công thức E+R=O

Rèn luyện kỹ năng lập mục tiêu cho công việc

Xây dựng lòng tự tôn

 

21/ Võ Thị Lan Phương

Tư duy tích cực 

Biết lập kế hoạch mục tiêu rõ ràng và phấn đấu đạt được mục tiêu đó

Biết quản lý thời gian bản thân

 

22/ Lê Hồng Biên

Suy nghĩ tích cực hơn về mọi việc diễn ra trong cuộc sống

Kiên trì theo đuổi, thực hiện mục tiêu hơn trước đây

Tự tin hơn vào bản thân để thực hiện những điều mơ ước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page