top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng thuyết trình hiệu quả " cho gần 40 nhân viên Công ty Posco E & C

Khóa học được diễn ra vào ngày: 23/3/2012

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

Công ty Posco E & C Việt Nam

bottom of page