top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng giao tiếp và tự động viên" cho gần 45 nhân viên Công ty Posco E&C

Khóa học được diễn ra vào ngày: 14/07/2012

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học: 

 

 

 

Công ty Posco E & C Việt Nam

bottom of page