top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học " Nghệ thuật bán hàng thành công trong kinh doanh bất động sản" cho khoảng 30 nhân viên của công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long diễn ra vào ngày 05 & 06.10.2013 vừa qua

Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long

bottom of page