top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ Năng Huấn Luyện "cho hơn 20 nhân viên 

Khóa học được diễn ra trong ngày 5 & 6.7.2013 vừa qua:

 

 

Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam - PETROSETCO

bottom of page