top of page

Công ty TNHH Pepperl + Fuchs

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng thương lượng"

 

Thời gian đào tạo:

28 & 30/07/2015

 

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

 

 

TONG THI LE HONG

 • Noi dung thiet thuc
 • Co nhieu tinh huong cu the
 • Giang vien nhiet tinh

BUI TRUNG TAN

 • Chia se nhieu kinh nghiem
 • Phuong phap giang day hay

DUONG THI NGUYET

 • Cach thuong luong voi tung kieu nguoi
 • Cach ket hop kieu nguoi voi kieu phuong phap ( nguoi phan tich voi nguoi quyet doan) hay   (nguoi quyet doan co the di voi nguoi on hoa)  
 • Thuong trong thuong luong phai co kieu cho di nhan lai va trao doi

DANG CAO QUY

 • Cac thu thuat trong thuong luong
 • Cho nhan to chinh cho mot nguoi thuong luong gioi
 • One way mover and two way mover “

HO PHUOC LOC

 • Lam viec gi cung phai co mot ke hoach chu dao
 • Hay danh thoi gian cho nhung thu thuc su can thiet
 • Trong thuong luong phai cho di moi nhan duoc thu minh muon

NGUYEN NGOC THU

 • Kien thuc cua giang vien
 • Kha nang dien dat + tra loi cua giang vien
 • Noi dung bai giang chi tiet ro rang

NGUYEN THI PHUONG LINH                                                                            

 • Thuyet phuc
 • Thuc te, ro rang

LE THI PHUONG THAO

 •  Kien thuc thuc te
 • Case study thuc te
 • Giang vien truyen dat hieu qua

TRAN HONG ANH

 • Kinh nghiem thuc tien
 • To chuc khoa hoc tot
 • Giang vien tao khong khi cho lop hoc bot nham chan hon khi day ly thuyet

 • Thuyet trinh ve cac vi du thuc te va y kien cua giao vien
 • Huong dan cach len ke hoach thuong luong
 • Cac doi tuong trong thuong luong va cach thuong luong

LUU THI THANH DIEU

 • Thiet thuc
 • Thoai mai
 • Ly thuyet nen sat voi thuc te
bottom of page