press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Selling Skills (Advanced Level)" cho nhân viên Công ty TNHH NYK Line Việt Nam

Khóa học được diễn ra vào ngày: 14 và 21/03/2009

 

Công ty TNHH NYK Line Việt Nam