top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Business  Communication, CBP" cho đội ngũ giảng viên của Trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành

Khóa học được diễn ra vào ngày: 22 và 23/08/2009

 

Trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành

bottom of page