top of page

Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"CREATE  BREAKTHROUGH  SUCCESS"

 

Thời gian đào tạo:

14, 21 & 28/11/2015

 

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

 

 

 

HOANG THI NGOC LAN

 • Kien thuc cua thay phong phu co nhieu thong tin hay

 

HUYNH THI HONG TRANG

 • Dua ra muc tieu cho ban than

 • Xac dinh hanh dong cho muc tieu de ra

 • Cam xuc quyet dinh hanh dong ( danh dong -> ket qua)

 

NGUYEN THI HONG TUYEN

 • Xac dinh duoc muc tieu

 • Sap xep duoc ke hoach cu the

 • Can bang cong viec cuoc song

 

NGUYEN THI NGOC THAO

 • Bai hoc hay

 • Giang vien truyen dat tot

 

TRUONG THI TUYET PHUONG

 • Thay day hay va tao khong khi than thien vui ve

 • Thay chia se kien thuc thuc te thuyet phuc

 

DAO MANH NAM HOAI

 • Nang cao ky nang

 

VO THI HUONG

 • Hieu duoc gia tri cua muc tieu va cach dat muc tieu cho cuoc song

 • Cach thanh cong

 

NGUYEN DUY HIEU

 • Thay doi cach nghi tich cuc, khong tieu cuc

 • Co gang luon lap lai muc tieu tich cuc trong dau

 • Dam viet ra muc tieu

 

TRAN TUAN KHAI

 • Mo ra nhung kha nag moi tu ban than

 • Tu tin hon

 • Dong luc thuc day manh hon

 

LUU THANH TRUC

 • Noi dung thiet thuc

 • Giang vien nhiet tinh, dien dat hay

 • Khong gian de chiu, de tiep thu bai

 

VIEN KIM PHUONG

 • Xac dinh lai duoc muc tieu cua ban than

 • Cach thuc tiep can muc tieu

 • Cach thuc danh gia ket qua cua cong viec

 

TRAN THI VIET TRINH

 • Giang vien nhiet tinh, chia se nhieu kien thuc bo ich va thu vi, gan gui, tao su hung thu cho cac hoc vien

 

NGUYEN THI MY PHUNG

 • Giang vien nhiet tinh, gan gui

 • Noi dung phu hop thuc te

 

DOI THI THU PHUONG

 • Nhan qua

 

TRAN THI THANH HUYEN

 • Giup duoc cac hoc vien giai quyet duoc nhung van de trong hien tai

 • Biet duoc minh can gi va se lam gi

 • Chua lien he duoc voi cong viec cua ban than, nhan manh ve sell nhieu

 

TRAN NGUYEN NGU ANH

 • Cung cap thong tin ky nang huu it

 • Dua ra muc tieu ro rang

 

DANG NGUYET THANH

 • Co nhieu kien thuc bo ich tu thuc tien den chuyen mon

 • Thay vui ve nhiet tinh

 • Giup giai quyet mot so van de cua hoc vien

NGUYEN MINH DUNG

 • Tran trong nhung thanh tich da dat duoc trong qua khu

 • Luon hoc hoi, nen danh 10% thu nhap de dau tu cho giao duc

 

NGUYEN THANH THUY                      

 • Bai hoc co gia tri thuc tien

 • Co vi du minh hoa de hieu

 • Hoc vien quan tam va chia se bai

 

PHAM THI PHUONG

 • Xac dinh duoc muc tieu cho ban than

 • Danh gia duoc nang luc cua chinh minh

 • De dat duoc thanh cong trong cong viec, can phai lam gi

 

NGUYEN HONG HA

 • Buoi hoc dua ra nhung ung dung thuc te

 • Dua duoc nhung muc dich ro rang

 • Danh gia duoc ban than qua cac bai hoc

 

HOANG VAN TUAN

 • Cong thuc thanh cong E + R = O

 

BUI DUC THUAN

 • Bai hoc chi ra nhung dieu ma tu truoc den nay minh khong nhan ra, hoac chua phat huy het kha nang cua ban than

 • Noi dung bai hoc + nhung dan chung minh hoa phu hop, de hieu, de lien tuong

 

NGUYEN ANH TUAN

 • Giang vien nhiet tinh

 • Nhieu dan chung

 

LE TRUNG KIEN

 • Thuc te

 • Tao dong luc

 • Gan gui

 

TRAN THI HONG NGA

 • Trong thuc te dat ra duoc ke hoach va muc tieu cho ban than

 • Kien tri khong bao gio bo cuoc

 

NGUYEN MINH THU

 • Clip an tuong

 • Bai hoc/ noi dung thiet thuc

 • Giang vien khien thuc

 

QUAN GIA THANH

 • Thay day rat de hieu va truyen cam

 

LE THI KIEU THU

 • Cong thuc thanh cong

 • Xay dung long tu ton

 • Xac dinh muc dich trong doi

 

NGUYEN TRONG NGOC

 • Cap nhat duoc xu huong kien thuc ki nang mem, xu huong nghe nghiep

 • Tong ket duoc nhung bai hoc cua cac cong ty tren toan cau

 • Giup hieu biet them ve kham pha nang luc ban than

 

TRAN TRUNG THU

 • Tao nhiet huyet cho hoc vien hoc hoi nhieu kinh nghiem trong cong viec cung nhu trong cuoc song

 

LE THUY TIEN                       

 • Khoi nguon cam xuc

 • Suy nghi ve ban than nhu la diem manh diem yeu

 • Biet cach de xac dinh muc tieu

 

TRUONG THI NGOC HUYEN

 • Thay vui ve

 • Bai hoc hay

 

PHAM NGOC BAO

 • Thanh cong

 • Lam sao de thanh cong

 

KHONG THUY MINH DAI

 • Triet ly “ Cho – nhan “ “ Nhan qua “

 • Biet cach xac dinh muc tieu de thanh cong

 • Kien tri nhan nai se thanh cong

 

 

bottom of page