top of page

Công ty TNHH Mitsui O.S.K Lines ( Việt Nam) 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"LEADERSHIP AND MANAGEMENT SKILLS"

 

Thời gian đào tạo:

25/7 & 26/7/2014

 

Title. Double click me.

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

 

 

 

Đỗ Quang Thiện

 • Cách nhìn về quản lý nhân viên

 • Xem xết về mỗi nhân viên

 • Cách nhìn hiệu quả về quản lý

 

Phan Tuấn Anh

 • Giảng viên tốt

 • Nội dung phong phú

 • Ví dụ sinh động

 

Nguyễn Thị Xuân Thu

 • Sắp xếp công việc hàng ngày

 • Cách lãnh đạo nhóm

 • Giảng viên truyền đạt dễ hiểu, hấp dẫn

 

Nguyễn Phương Anh

 • Vô cùng thực tiễn, dễ áp dụng

 • Cung cấp kiến thức , ví dụ hay

 • Không khí lớp học không quá stress nhưng vẫn nghiêm túc

 

Lê Thị Kiều Thư

 • Kiến thức về quản lý

 • Ví dụ cụ thể thực tế từ trainer

 

Trần Dũng 

 • Nguyên tắc 10/90

 • Nhiệm vụ 3P,S của người quản lý

 • Hiểu về người lãnh đạo có Tâm, Tài, Tầm

 •  

Nguyễn Hoài Giang 

 • Quy tắc 90/10

 

Phạm Khoa Hồng Ngọc 

 • Phong cách lãnh đạo của nhà quản lý 

 • 6 mẫu số chung của nhà lãnh đạo

 • Thách thức 10 - 20 -70

 

Đặng Thị Hiên 

 • Nguyên tắc 3P/S, 90/10, 80/20

Phạm Bá Cương

 • Học được nguyên tắc 10/90 và 20/80

 • Bùi Hoàng Yến

 • Các mô hình 70-20-10, 90/10, 80/20

 • Nguyên tắc SMART

 • Các bước thiết lập mục tiêu

 

Võ Nguyên Nhật

 • Nguyên tắc 80/20

 • Nguyên tắc 90/10

 • Pay now - play later

 

Ngô Thị Thanh Hoa

 • Quy luật 3P/S

 • Khái quát công việc quản lý

 • Nguyên tắc SMART

 

Trương Đình Phương

 • Nguyên tắc 3P/S

 • Nguyên tắc 90/10

 • Nguyên tắc 10/20/70

 

Nguyễn Đình Tú

 • Thực tế

 • Dẫn dắt theo sát nội dung với những ví dụ cụ thể

 • Kinh nghiệm bản thân của giảng viên

 

Lê Duyên

 • Có nhiều thông tin hữu ích 

 • Thầy hướng dẫn lôi cuốn

 • Một số thông tin có thể áp dụng ngay

 

Huỳnh Thái

 • Nguyên tắc 90/10, 80/20, 3P

 

Thạch Toàn An 

 • Một số kiến thức áp dụng trong  công việc quản lý 

 • Kinh nghiệm thực tế áp dụng cho nhân viên và bản thân 

 • Bài học rút ra từ những câu chuyện có thật

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page