top of page

TalentLink tổ chức thành công khóa học " Nghệ thuật giao tiếp chuyên nghiệp và kỹ năng đàm phán hiệu quả" cho khoảng 30 nhân viên của công ty Mitsui diễn ra vào ngày 06 & 13.10.2013 vừa qua

Công ty Mitsui O.S.K Lines

bottom of page