top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Nghi Thức Xã Giao Trong Kinh Doanh" cho hơn 70 nhân viên Công Ty Mitsui O.S.K LINES (Vietnam)

Khóa học được diễn ra trong ngày 23.02.2013 vừa qua:

 

 

Công ty Mitsui O.S.K Lines

bottom of page