top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Kỹ năng huấn luyện" cho gần 25 nhân viên Công Ty Mitsui O.S.K Lines

Khóa học được diễn ra vào ngày 10 &11/11/2012

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

v

 

Công ty Mitsui O.S.K Lines

bottom of page