top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức 2 khóa học cho gần 20 nhân viên của quý công ty Me Corp

  • Khóa học "Kỹ năng Thuyết Trình Hiệu Quả" diễn ra vào ngày: 09 & 16/06/2013

  • Khóa học " Chăm sóc khách hàng hiệu quả " diễn ra vào ngày: 23/06/2013

 

Công ty Cổ phần Giải Trí Di Động

bottom of page