top of page

Khóa học " Luật Lao Động & Phòng Ngừa Tranh Chấp Hợp Đồng

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học cho khoảng 15 học viên đến từ các công ty như ME COR, Hệ Thống Trường Quốc Tế Việt Úc,...diễn ra vào ngày 02 & 03.08.2013

bottom of page