TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Kỹ Năng Làm Việc Nhóm và Tăng Dịch Vụ Logistics "

 

Thời gian đào tạo:

24/04/2016

 

 

Kinh Đô Group 

press to zoom

press to zoom
KINH ĐÔ VN
KINH ĐÔ VN

Talenlink tổ chức thành công khóa học:" Kỹ Năng Làm Việc Nhóm & Tăng Dịch Vụ Logistics " vào ngày 24/04/2016

press to zoom

press to zoom
1/27