top of page

Kinh Đô Group 

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

" Team Building & Motivation Skills "

 

Thời gian đào tạo:

Đợt 1: 30 & 31/05/2016

      Đợt 2: 31/05  & 01/06/2016

Đợt 3: 02 & 03/06/2016

 

bottom of page