top of page

Trung tâm TalentLink đã tổ chức thành công khóa học "Phát Triển Cấp Quản Lý " cho gần 30 nhân viên Công ty Jetstar Pacific Airlines

Khóa học được diễn ra vào ngày: 05,06 & 07/07/2012

Một số hình ảnh tiêu biểu về lớp học:

 

 

Công ty Jetstar Pacific Airline

bottom of page