top of page

CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Dịch vụ chăm sóc khách hàng, CBP" cho Công ty TNHH Intertek Vietnam

Khóa học được diễn ra vào các ngày: 16, 17/01/2010

 

Diễn giả:  Diệp Minh Nghị

bottom of page