press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Trung tâm TalentLink đã tổ chức khóa học "Dịch vụ chăm sóc khách hàng, CBP" cho Công ty TNHH Intertek Vietnam

Khóa học được diễn ra vào các ngày: 16, 17/01/2010

 

Diễn giả:  Diệp Minh Nghị

CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM