top of page

Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu

Thực Phẩm Hoàng Anh

TalentLink tổ chức thành công khóa học 

"Kỹ năng thuyết trình hiệu quả"

 

Thời gian đào tạo:

21/10/2017

 

Anh/chị cho biết Ba điều Tâm Đắc nhất trong khóa học?

bottom of page